Nordperspektiv – Norden-yhdistykset keräävät pohjoisia unelmia

08.03.2022 klo 22:46
Norden-yhdistykset Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa kehottavat aloitteellaan ”Pohjoisia näkökulmia - Nordperspektiv” kansalaisia lähettämään unelmiaan ja ideoitaan pohjoisen alueen tulevaisuudesta.

SUOMEKSI:

Kestävien, elinvoimaisten ja houkuttelevien yhteiskuntien kehittäminen edellyttää ihmisten näkökulmien, unelmien ja ideoiden huomioimista. Tarvitaan uusia keinoja, joilla asukkaat voivat osallistua keskusteluun yhteiskuntien kehityksestä. Siksi Norden-yhdistykset ovat käynnistäneet aloitteen ”Pohjoisia näkökulmia - Nordperspektiv”, jolla kerätään pohjoisten alueiden asukkaiden tulevaisuuden unelmia ja ideoita. Koska koko Pohjola on samankaltaisten tulevaisuushaasteiden edessä, on mielekästä kerätä unelmat ja ideat yhdessä niin Norjasta, Ruotsista kuin Suomesta.

Unelmat ja ideat voi esittää piirustuksina, kuvina, videoina, musiikkina, käsitöinä, kirjoituksina tai muilla luovilla tavoilla kuvina 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta välisenä aikana. Kategorioita on kaksi: unelmat ja ideat. Osallistuminen molempiin kategorioihin on avoin kaikille.

Pohjoismainen tuomaristo, jossa on edustus eri yhteiskunta-aloilta, arvioi esitykset valiten niistä teemat ja näkökulmat, jotka ovat erityisen tärkeitä yhteyskuntakehitykselle. Keräyksen tulokset esitellään ja niistä keskustellaan Pohjoiskalottikonferenssin yhteydessä Ruotsin Bodenissa 7. toukokuuta. Tulokset toimitetaan edelleen päättäjille. Tuomariston suomalaisjäseninä ovat: Pertti Ruokanen, Rovaniemen Pohjola-Nordenin puheenjohtaja, Ari Alavahtola, Oulun Pohjola-Nordenin sihteeri ja Virpi Kanniainen, Aineen taidemuseon johtaja Torniosta.

Pohjoiset näkökulmat - Nordperspektiv on Pohjolan-Nordenin, Norjan Föreningen Nordenin ja Ruotsin Föreningen Nordenin yhteinen aloite. Osallistuminen on avoin kaikille, jotka asuvat tai toimivat pohjoisessa. Tervetulleita ovat niin vanhat toteutumattomat unelmat kuin ihka uudet ideat. Osallistua voi yksin tai yhdessä, esimerkiksi koululuokkana tai työpaikkana.

Unelmat ja ideat tulee toimittaa 1.4.2022 mennessä Ruotsin Föreningen Nordenin kotisivun alustalle: https://www.norden.se/nordperspektiv

Lisätietoja:
Asko Pietarila, projektipäällikkö, + 358 50 549 6444, asko.pietarila@pohjola-norden.fi

Sivusto: https://www.pohjola-norden.fi/suomeksi/alkuun/article-106222-81054-nordenyhdistykset-keraavat-pohjoisia-unelmia

PÅ SVENSKA:

I nordligaste Sverige och Norden pågår en storskalig omställning. Det satsas miljarder på fossilfri industri och planeras för mängder av nya invånare. För att skapa hållbara, livskraftiga och attraktiva samhällen så behöver människors perspektiv, drömmar och idéer involveras i samhällsutvecklingen. Det finns ett behov av att utforska nya sätt för invånare att samtala om samhällsutvecklingen i de mellanrum som uppstår mellan samråd, regionala utvecklingsplaner och röstsedeln. Därför lanserar Föreningen nu initiativet Nordperspektiv, som är en insamling av människors drömmar och idéer framtiden i norr.

”Med Nordperspektiv vill inkludera olika perspektiv och skapa dialoger över gränser. Vi ser att hela norra Norden står inför liknande framtidsutmaningar och det finns det en särskild poäng med att en dröminsamling genomförs både i Sverige, Norge och Finland. Med sjunkande medlemstal i politiska partier och civilsamhällesorganisationer är det angeläget att utveckla nya former för människors involvering i samhällsutvecklingen, säger Josefin Carlring, generalsekreterare Föreningen Norden.


Du som bor i eller har en relation till norra Norden kan ladda upp din dröm eller idé på vår utvecklingsplattform mellan den 1 mars till den 1 april. Du behöver registrera dig med din e-post för att kunna logga in. Du registrerar dig genom att gå in på plattformen och klicka på ”+”, lägg till förslag. Skriv gärna ditt namn och/eller var du bor när du skickar in ditt bidrag.

En nordisk jury med representation från alla samhällssektorer kommer att identifiera teman och perspektiv som är särskilt viktiga att synliggöra och inkludera i samhällsutvecklingen. Insamlingen kommer att presenteras och diskuteras i samband med Nordkalottkonferensen i Boden den 7-8 maj samt spridas vidare till beslutsfattare. I juryn medverkar bland andra Pamela Huskin Okinedo, ungdomsrepresentant i Föreningen Nordens styrelse och blivande landskapsarkitekt, Johan Sandström, professor i företagsekonomi vid Luleå Tekniska Universitet, Marie Dahllöf, generalsekreterare Svenska PostkodStiftelsen och Åse Classon, verksamhetsutvecklare hos Samforma.

Nordperspektiv genomförs i samarbete med Föreningen Norden i Finland och Norge och insamlingen är öppen för alla som bor eller verkar i, eller har en relation till norra Norden.

Webbplats: https://norden.se/vi-samlar-in-drommar-om-framtiden-i-norr/